Informacje o projekcie

Projekt pod nazwą “Joining Forces To Combat Cyber Bullying in Schools”, który trwać będzie od stycznia 2015 do 2016 roku, poświęcony jest zagadnieniu cyberprzemocy w szkołach. Ten problem narasta w większości europejskich krajów, a dzieje się tak w związku z pojawieniem się zjawisk znanych jako technologie Web 2.0 (takich jak serwisy społecznościowe). Stworzyły one podłoże dla nowych, subtelnych form przemocy medialnej, których obecność i intensywność zwiększyła się w ostatnich latach.

Na tym tle podjęte zostaną działania wymierzone w osiągnięcie następujących celów:- zwiększenie wśród młodych ludzi stopnia zrozumieniu sposobu, w jaki działają media społecznościowe oraz wpojenie im niezbędnych technik oraz umiejętności społecznych i dotyczących rozwiązywania konfliktów, tak aby byli w stanie zapewnić sobie odpowiedzialne, bezpieczne i kreatywne użytkowanie wspomnianych mediów,- zachęcenie szkół do utrzymywania zdrowego, pozytywnego klimatu, który znacząco zmniejsza i zapobiega takim problemom jak szkolna przemoc i cyberprzemoc,- motywowanie pracowników oświaty oraz rodziców do lepszego zrozumienia mediów społecznościowych i związanych z nimi zagrożeń dla dzieci i młodzieży,- powiększenie bazy wiedzy na temat cyberprzemocy w otoczeniu szkolnym, celem promowania rozwoju narzędzi i środków służących zapobieganiu i redukcji tego zjawiska,- zwiększenie powszechnej świadomości na temat występowania i efektów cyberprzemocy w europejskich szkołach.

Projekt jest organizowany przez osiem organizacji pozarządowych z pięciu krajów członkowskich Unii Europejskiej (Polski, Niemiec, Włoch, Słowenii i Węgier), przy bliskiej współpracy lokalnych szkół. Sześćdziesięciu pracowników organizacji pozarządowych, sześćset nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół, a także sześć tysięcy uczniów zaangażowanych będzie bezpośrednio we wzajemne nauczanie, wymianę dobrych praktyk oraz zajęcia szkoleniowe. Oczekujemy, że wzrost świadomości na temat problemu cyberprzemocy dotyczyć będzie znacznie szerszego grona: około dwudziestu tysięcy młodych europejczyków oraz ich rówieśników spoza kontynentu, tysiąca nauczycieli, instruktorów i wychowawców, a także kolejnych dwudziestu tysięcy innych zainteresowanych obywateli.

Wydarzenia w projekcie

Wywiad o projekcie w Polskim Radiu Rzeszów

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu w Polskim Radiu Rzeszów z uczestnikami projektu Daphne z Gimnazjum Salezjańsiego w Przemyślu.

Posłuchaj wywiadu

Filmy o realizacji projektu

Zapraszamy do obejrzenia filmów o realizacji projektu stworzonych z udziałem uczniów i nauczycieli Gimnazjum Salezjańskiego w Przemyślu.

Film 1: Czym jest cyberprzemoc?

Film 2: Dobre praktyki przeciwdziałania cyberprzemocy w polskich szkołach...

Spot promujący projekt

Efektem spotkania młodzieży na obozie wakacyjnym w Udine latem 2016 r. jest spot promujący ideę projektu i wskazujący na istnienie problemu cyberprzemocy.

Można go obejrzeć klikając TUTAJ  oraz na stronie Facebook’owej projektu: Cyberprzemc - Wolna Strefa.

Zapraszamy również do obejrzenia kulisów powstawania spotu (kliknij tutaj).

Wizyta Valborg Edert w Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie oraz w Gimnazjum Salezjańskim w Przemyślu

 Jednym z elementów projektu jest wizyta trenerów mediacji i metody No Blame Approach w szkołach realizujących projekt. Takiej wizyty w polskich szkołach dokonywała Valborg Edert z Niemiec, trener mediacji i zarządzania konfliktem. Jest pobyt w Polsce rozpoczął się odwiedzinami Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie (5 października 2016 r.), a kolejnego dnia miała szansę poznać Gimnazjum Salezjańskie w Przemyślu (6 października 2016 r.). Czas w szkole przeznaczony był na spotkanie z uczniami tworzącymi szkolny klub mediacyjny, z nauczycielami przeszkolonymi w stosowaniu metody No Blame Approach oraz na spotkania z lokalnymi mediami. Po wizytacji w szkołach nasz gość miał szansę poznać uroki Rzeszowa i Przemyśla.

Zobacz galerię wydarzenia

Strona na Facebooku: Cyberprzemoc - Wolna Strefa

Częścią projektu jest kampania społecznościowa na temat cyberprzemocy skierowana przede wszystkim do rodziców i nauczycieli. Jednym z elementów kampanii na poziomie krajowym jest strona na portalu społecznościowym Facebook "Cyberprzemoc - Wolna Strefa" prezentująca zagadnienia dotyczące cyberprzemocy i możliwości jej przeciwdziałania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stroną: www.facebook.com/cyberprzemocwolnastrefa.

Obóz w Udine 31.07 - 10.08.2016 r.

Obóz wakacyjny w Udine był częścią projektu "Joining Forces to Combat Cyberbulling in Schools". Uczestniczyła w nim młodzież z pięciu europejskich krajów: Polski, Włoch, Niemiec, Słowenii i Węgrzech. Podczas obozu uczestnicy pracowali pod okiem opiekunów nad klipem filmowym, która będzie częścią kampanii medialnej przeciwdziałającej cyberprzemocy. Z Polski w obozie wzięli udział: Weronika Nowak z Rzeszowa, Bartosz Herbut i Karol Kalamarz z Przemyśla oraz Magdalena Wyszyńska z Warszawy.

Relację z obozu, napisaną przez dwóch uczetników - Bartosza Herbuta i Karola Kalamarza z Przemyśla można przeczytać tutaj.

Zobacz galerię wydarzenia na stronie Gimnazjum Salezjanskiego

Zobacz galerię wydarzenia na stronie Stowarzyszenia Fiore

Warsztaty dla uczniów na temat przeciwdziałania cyberprzemocy

W dniach 19-20 maja 2016 roku odbyły się warsztaty dla uczniów tworzących kluby mediacyjne w gimnazjach w Rzeszowie i Przemyślu. Podczas warsztatów uczniowie pogłębiali swoją znajomość zagadnienia cyberprzemocy, uczyli się, jak jej przeciwdziałać oraz poznawali kreatywne sposoby wykorzystania mediów społecznościowych. Warsztaty przygotowali Agata Wojnar, Natalia Roszkowska, Magdalena Wyszyńska i Piotr Hennel, a poprowadzili Natalia Roszkowska i Piotr Hennel.

Zobacz galerię wydarzenia

Projekt Daphne w TV Rzeszów

Zachęcamy do obejrzenia reportażu, jaki ukazał się na temat projektu Daphne w TV Rzeszów.

Obejrzyj reportaż

Szkolenia z mediacji rówieśniczej w szkołach w Rzeszowie i Przemyślu - marzec-kwiecień 2016 r.

W marcu i kwietniu 2016 r. odbyły się szkolenia z mediacji rówieśniczej w dwóch szkołach uczetniczących w projekcie: Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie oraz w Gimnazjum Salezjańskim w Przemyślu.

Podczas warsztatów uczniowie i nauczyciele zapoznawali się ze sposobami rozwiązaywania konfliktów wśród młodzieży.


Zobacz galerię wydarzenia

Szkolenie z metody NBA dla nauczycieli Gimnazjum Salezjańskiego w Przemyślu - 26.02.2016 r.

Szkolenie z metody No Blame Approach dla nauczycieli Gimnzajum Salezjańskiego w Przemyślu odbyło się 26 lutego 2016 r. Metoda NBA jest propozycją pracy z uczniami w sytuacji bullyingu w szkole. Zostało w niej przeszkolonych sześciu nauczycieli z Gimnazjum. Szkolenie prowadziły Iwona Mazur i Agnieszka Czusz.

 

Zobacz galerię wydarzenia

Szkolenie z metody NBA dla nauczycieli Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie - 19.01.2016 r.

We wtorek 19 stycznia 2016 r. w Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie odbyło się pierwsze szkolenie nauczycieli w ramach projektu "Joining Forces to Combat Cyberbullying in Schools". Sześciu nauczycieli poznało podczas kilkugodzinego szkolenia metodę pracy z przemocą w szkole - No Blame Approach. Szkolenie poprowadzili Agnieszka Czusz z Lublina i Kaziemierz Zięba z Rzeszowa.

Zobacz galerię wydarzenia

III spotkanie koordynatorów projektu w Budapeszcie na Węgrzech - luty 2016 r.

W lutym 2016 roku odbyło się już trzecie spotkanie koordynatorów projektu "Joining Forces to Combat Cyberbullying in Schools" tzw. Management Meeting. Tym razem spotkanie odbyło się w stolicy Węgier, kraju partnerskiego w projekcie - w Budapeszcie.

Zobacz galerię wydarzenia

 

 

Akcje informacyjne na temat cyberprzemocy w Gimnazjum Salezjańskim w Przemyślu - 11 i 20.11.2015 r.

11 i 20 listopada 2015 roku w Gimnazjum Salezjańkim w Przemyślu odbyły się spotkania z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami podczas których multiplikatorzy projektu - Agnieszka Czusz i Iwona Mazur - informowali słuchaczy o problemie cyberprzemocy. Oprócz informacji teoretycznych przekazali także wyniki badań ukazujące rozpowszechnionie cyberprzemocy właśnie w Gimnazjum Salezjańskim. Akcja informacyjna spotkała się z dużym zainteresowaniem. Spotkania poprowadziły Agnieszka Czusz z Lublina i Iwona Mazur z Przemyśla.

Zobacz galerię wydarzenia

Akcje informacyjne na temat cyberprzemocy w Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie - 21.09.2015 r.

21 września 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla nauczycieli Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie. Spotkanie dotyczyło zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży i miało na celu rozbudzenie świadomości nauczycieli co do skali zjawiska i możliwości zapobiegania. Uwieńczeniem spotkania było zaprezentowanie idei projektu dotyczącego przeciwdziałania cyberprzemocy, w jaki zaangażowała się szkoła. Spotkanie poprowadzili Piotr Ożarski i Kaziemierz Zięba.

Zobacz galerię wydarzenia

III szkolenie multiplikatorów - Bad Urach, 28.09 - 02.10.2015 r.

Szkolenie multiplikatorów odbyło się w Bad Urach, w pięknym ośrodku otoczonym górami. Było to trzecie już szkolenie odbywające się w ramach projektu "Joining Forces to Combat Cyberbullying in Schools". Tym razem dotyczyło metody "No Blame Approach" ("Nie winić") - interwencji stosowanej w przypadku wystąpienia bullyingu w grupie. W szkoleniu uczestniczyli: Agnieszka Czusz z Lublina, Iwona Mazur i Izabela Kobielnik-Narkun z Przemyśla oraz Kazimierz Zięba z Rzeszowa.

Zobacz galerię wydarzenia

II spotkanie koordynatorów projektu w Zelimlje w Słowenii - wrzesień 2015 r.

Drugie spotkanie koordynatorów projektu "Joining Forces to Combat Cyberbullying in Schools" odbyło się we wrześniu 2015 r. w Zelimlje w Słowenii - pięknym małym miasteczku w słoweńskich górach. Brał w nim udział Wojciech Otrębski.

Zobacz galerię wydarzenia

II szkolenie multiplikatorów w Zelimlje na Słowenii - 27-29.08.2016 r.

W dniach 27-29.08.2016 r. odbyło się drugie szkolenie multiplikatorów projektu "Joining Forces to Combat Cyberbullying in Schools". Tym razem szkolenie odbyło się w Słowenii, w Zelimlje - małej, bardzo zielonej miejscowości położnej niedaleko Ljubljany.  Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z różnego rodzaju mediami społecznościowymi, charakterystyką młodego człowieka, wpływem korzystania z tzw. "nowych mediów" na rozwój psychospołeczny młodzieży, zjawiskiem cyberprzemocy i możliwościami prewencji temu zagrożeniu współczesnego świata. Szkolenie poprowadzili specjaliści ze Słowenii. Miało ono formę wykładów, warsztatów w małych grupach oraz spotkania z gośćmi w instytucjach w Ljubljanie. Miłym elementem spotkania było zwiedzanie Ljubljany. W szkoleniu uczestniczyli: Agnieszka Czusz z Lublina, Piotr Ożarski i Kazimierz Zięba z Rzeszowa.

Zobacz galerię wydarzenia

Obóz wakacyjny w Udine we Włoszech - 27.07 - 09.08.2015 r.

Obóz wakacyjny we Włoszech w Udine trwał od 27 lipca do 9 sierpnia 2016 r. Był częścią międzynarodowego projektu "Joining Forces to Combat Cyberbullying in Schools". W obozie brały udział reprezentacje osób z każdego kraju uczestniczącego w projekcie: z Polski, Niemiec, Włoch, Słowenii, Węgier. Celem obozu było przygotowanie zajęć skierowanych do młodzieży szkolnej, a mówiących o cyberprzemocy oraz pokazujących możliwość pozytywnego wykorzystania mediów społecznościowych. W obozie uczestniczyli: Agnieszka Czusz z Lublina, Iwona Mazur z Przemyśla, Kazimierz Zięba z Rzeszowa, a także Magdalena Wyszyńska, Natalia Roszkowska, Agata Wojnar oraz Piotr Hennel z Warszawy.

Zobacz galerię wydarzenia

I szkolenie multiplikatorów - Bad Urach, 04-07.05.2015 r.

Na początku maja 2015 roku odbyło się pierwsze szkolenie multiplikatorów uczestniczących w projekcie "Joining Forces to Combat Cyberbullying in Schools". Szkolenie odbyło się w malowniczej miejscowości w niemieckich górach - w Bad Urach. Szkoleniem rozpoczęto cykl szkoleń skierowanych do multiplikatorów projektu, a poświęconych metodom rozwiązywania konfliktów w szkole oraz przeciwdziałania przemocy: mediacji rówieśniczej oraz metody "No Blame Approach". Majowa szkolenie w całości poświęcone było poznaniu metody mediacji rówieśniczej. Przeszkoleni multiplikatorzy będą później szkolić w mediacji rówieśniczej nauczycieli i uczniów ze szkół biorących udział w projekcie.

Zobacz galerię wydarzenia

 

I spotkanie koordynatorów w Mannheim - 17-20.02.2015 r.

Pierwsze spotkanie koordynatorów projektu "Joining Forces to Combat Cyberbullying in Schools" miało miejsce w dniach 17-20 lutego 2015 r. w Mannheim w Niemczech. W obradach nad ropoczynąjącym się projekcie brali udział koordynatorzy z Niemiec, Włoch, Polski, Węgier i Słowenii. Polskę reprezentowała Agnieszka Czusz.

Zobacz galerię wydarzenia