Zarząd Stowarzyszenia

Obecny skład zarządu

- Prezes: Wojciech Otrębski
- Wice Prezes: Stanisław Grochmal
- Skarbnik: Jerzy Kulas
- Członek zarządu: Adam Chrobok