Darczyńcy

"Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg" (2 Kor 9,7).

Stowarzyszenie Fiore pragnie podziękować wszystkim, którzy postanowili wspomóc jego działalność.