Stowarzyszenie Fiore było współorganizatorem wakacyjnego kampusu młodzieżowego, częściowo sfinansowanego dzięki środkom przekazanym przez darczyńców w formie 1% podatku.


Kampus miał miejsce w Trzicance k. Wilgi, w dniach 5-12 lipca 2014 roku. Przeznaczony był dla młodzieży do lat 18. Program obejmował m.in. codzienne Msze Święte, warsztaty z komunikacji interpersonalnej, warsztaty taneczne i artystyczne oraz pracę na rzecz innych.


Strona internetowa: http://www.focolare.pl/campus