Projekt pod nazwą “Joining Forces To Combat Cyber Bullying in Schools”, który trwać będzie od stycznia 2015 do 2016 roku, poświęcony jest zagadnieniu cyberprzemocy w szkołach. Ten problem narasta w większości europejskich krajów, a dzieje się tak w związku z pojawieniem się zjawisk znanych jako technologie Web 2.0 (takich jak serwisy społecznościowe). Stworzyły one podłoże dla nowych, subtelnych form przemocy medialnej, których obecność i intensywność zwiększyła się w ostatnich latach.


Na tym tle podjęte zostaną działania wymierzone w osiągnięcie następujących celów:- zwiększenie wśród młodych ludzi stopnia zrozumieniu sposobu, w jaki działają media społecznościowe oraz wpojenie im niezbędnych technik oraz umiejętności społecznych i dotyczących rozwiązywania konfliktów, tak aby byli w stanie zapewnić sobie odpowiedzialne, bezpieczne i kreatywne użytkowanie wspomnianych mediów,- zachęcenie szkół do utrzymywania zdrowego, pozytywnego klimatu, który znacząco zmniejsza i zapobiega takim problemom jak szkolna przemoc i cyberprzemoc,- motywowanie pracowników oświaty oraz rodziców do lepszego zrozumienia mediów społecznościowych i związanych z nimi zagrożeń dla dzieci i młodzieży,- powiększenie bazy wiedzy na temat cyberprzemocy w otoczeniu szkolnym, celem promowania rozwoju narzędzi i środków służących zapobieganiu i redukcji tego zjawiska,- zwiększenie powszechnej świadomości na temat występowania i efektów cyberprzemocy w europejskich szkołach.


Projekt jest organizowany przez osiem organizacji pozarządowych z pięciu krajów członkowskich Unii Europejskiej (Polski, Niemiec, Włoch, Słowenii i Węgier), przy bliskiej współpracy lokalnych szkół. Sześćdziesięciu pracowników organizacji pozarządowych, sześćset nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół, a także sześć tysięcy uczniów zaangażowanych będzie bezpośrednio we wzajemne nauczanie, wymianę dobrych praktyk oraz zajęcia szkoleniowe. Oczekujemy, że wzrost świadomości na temat problemu cyberprzemocy dotyczyć będzie znacznie szerszego grona: około dwudziestu tysięcy młodych europejczyków oraz ich rówieśników spoza kontynentu, tysiąca nauczycieli, instruktorów i wychowawców, a także kolejnych dwudziestu tysięcy innych zainteresowanych obywateli.