6 lipca na Kampusie młodzieżowym w Trzciance uczetnicy projketu Slow Tech przeprowadzili warsztaty, podczas których przekazali młodzieży to, czego sami nauczyli się podczas projektu. Wasztaty dotyczyły dwóch zagadnień. Pierwsze z nich miały na cely pokazanie uczetnikom gier i zabaw grupowych, które można wykorzystać chcąc ciekawie spędzić czas wolny a także mając na celu integrację grupy, naukę współpracy i dobrą zabawę. Drugi prezentował idee debaty filmowej, czyli sposoby oglądania filmu połaczonego z dyskusją. Debata filmowa to pomysł na spotkanie wokół filmu, które łączy rozrywkę z możliwością wzajemnego ubogacenia się i głębszego poznania.