Communicating Europe – The art as a tool for adult education (Łączenie Europy – sztuka jako narzędzie w kształceniu dorosłych).


Stowarzyszenie Fiore wspólnie z 12 innymi organizacjami pozarządowymi z wielu krajów Europy jest partnerem dla niemieckiej organizacji STARK MACHER z Mannheim, w realizacji międzynarodowego projektu, finansowanego z programu Grundtvig – Uczenie się przez całe życie. Zdjęcia pochodzą z 1 spotkania, które odbyło się w dniach 12 - 14 grudnia 2011 roku.


Projekt został zakończony w roku 2013.