Europa i świat pogrążone są w kryzysie ekonomicznym. Nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości, że bezpośrednią przyczyną tego stanu jest trwający od dłuższego już czasu kryzys wartości i zasad. Europa szczególnie dzisiaj potrzebuje młodych, którzy będą dobrze wykształceni, znający języki, posiadający szerokie kompetencje zawodowe i jednocześnie będą ukształtowani jako obywatele kierujący się w swoim życiu wartościami ogólnoludzkimi, preferującymi myślenie wspólnotowe i odrzucający skrajny indywidualizm w życiu społecznym i gospodarczym.


Punktem wyjścia dla procesu kształtowania młodzieży w duchu wartości jest wskazanie możliwości czerpania z różnorodności kultur i doświadczeń krajów tworzących „Zjednoczona Europę”. „Dialog” to słowo zdaję się być kluczem do odnowienia Europy przez młodzież. W tym roku szczególnie chcielibyśmy pochyli się nad niedocenianą do tej pory rolą kobiety w budowaniu kultury dialogu. Szczególnie wartościową będzie możliwość zderzenia i poznania dość różnych kultur europejskich zachodniej (Hiszpania, Włochy), środkowoeuropejskiej (Słowacja, Polska) i wschodnioeuropejskiej (Litwa, Rumunia). Podczas realizacji projektu „Dialog w kryzysie – kryzys dialogu”, chcemy zwrócić uwagę na rolę kobiety na drodze do dialogu na różnych płaszczyznach:
1. rodzinnej,
2. społecznej (polityka, praca, edukacja),
3. międzykulturowej,
4. religijnej.


Celem projektu jest też rozwijanie predyspozycji do dialogu u uczestników wymiany, a także zdobycie kompetencji, w postaci wiadomości, umiejętności i doświadczeń potrzebnych do inicjowania dialogu w tych różnych wymiarach, czerpiąc z doświadczeń różnych narodów i kultur. Kobieta posiada pewne szczególne cechy (wrażliwość na świat, umiejętność przekazywania wartości, szacunek dla życia), które sprawiają, że jest wyjątkowo przysposobiona do prowadzenia dialogu. Już od początku swojego istnienia kobieta została przeznaczona do komunikacji-dialogu. Na początku stała się towarzyszką mężczyzny. Następnie zaś istotą czuwającą nad dobrą atmosferą i porozumieniem w rodzinie oraz społeczności. Wobec tego podczas naszej wymiany pragniemy prowadzić warsztaty dotyczące roli kobiety w dialogu, na różnych płaszczyznach życia. Dzięki obecności osób z różnych krajów będzie możliwość wymiany doświadczeń z różnych kultur. Poprzez konferencje oraz warsztaty będziemy mieli możliwość poznania naszej różnorodności i dostrzeżenia tego, co nas łączy i prowadzi do jedności bez unifikacji. W czasie wymiany chcemy zwrócić szczególną uwagę na:
1. uświadomienie sobie różnorodnych ról kobiety u progu dorosłego życia w różnych regionach Europy i w środowiskach lokalnych, z których przyjadą grupy biorące udział w projekcie,

2. wyodrębnienie i dyskusja na temat problemów aktualnie stojących przed kobietami w Unii Europejskiej – w celu znalezienia rozwiązań tych problemów (na naszą miarę),
3. wymianę doświadczeń / dobrych praktyk (best practices) zdobytych przez przedstawicielki różnych części Europy,
4. rozwijanie istotnych umiejętności w prowadzeniu dialogu (efektywna komunikacja, relacje interpersonalne, współpraca, organizacja i planowanie działań, rozwiązywanie problemów).


Jak wynika z przedstawionego powyżej opisu, projekt wpisuje się w cele i priorytety programu „Młodzież w działaniu” oraz nawiązuje do tematu roku 2009 ogłoszonego przez Komisję Europejską jakim jest „Dialog Międzykulturowy”.


Pobierz prezentację: Szkoła Trzcianka - Opis.ppt [15.0 MB]