"Tożsamość kulturowa młodzieży bogactwem społeczności europejskiej" to projekt Stowarzyszenia Fiore współfinansowany z funduszy Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu". Miejscem spotkania młodzieży w dniach 16-24.08.2008 jest Trzcianka (Mariapoli Fiore).


Celem projektu jest odkrycie przez młodzież z rożnych krajów europejskich bogactwa kulturowego jakie wnosi każdy z nich do wspólnoty europejskiej. Poznanie odrębności kulturowej każdego z uczestniczących narodów (Litwini, Słowacy, Polacy) dokonywać się będzie poprzez przybliżanie właściwych im sposobów rozwiązywania, rożnych problemów społecznych mających wymiar ogólno europejski czy nawet ogólno światowy. Wzajemne uczenie się kultury dawania - solidaryzmu społecznego; kultury współpracy - szacunku dla mniejszości etnicznych; uczciwej rywalizacji – aktywność sportowa; szacunku dla historii własnego narody – wielopokoleniowe ubogacanie się; dbałości o środowisko naturalne – zachowania ekologiczne; akceptacja każdego człowieka – pomoc chorym, starym, niepełnosprawnym; przyjmuje się jako najwłaściwszy dla młodych ludzi sposób zmiany mentalności i wyrabiania prawidłowych wzajemnych odniesień.